Veiledning

Forberedelse til leksjon 5

Publisert: 01.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Leksjon 5: Hobbyer

Kinesiske barn på unisykkel. Foto.   

Forberedelse

准备

Zhǔnbèi

 

Dette bør du kjenne til på forhånd:

 • hvordan du spør og forteller om det er lett eller vanskelig å lære et språk
 • hvordan du uttrykker grunner til at et språk er lett eller vanskelig
 • hvordan du sier at du liker å studere et språk eller ikke
 • særtrekk ved det kinesiske skriftspråket
 • kinesisk familiestruktur

 

Dette skal du lære:

Språk:

 • å spørre om andres og fortelle om egne hobbyer og interesser
 • å uttrykke om du liker en aktivitet eller ikke
 • å fortelle hva slags film og musikk du liker
 • å foreslå å gjøre noe sammen med andre i dag eller i morgen
 • å avslå eller akseptere en invitasjon om å bli med på en aktivitet
 • å grunngi hvorfor du ikke har tid til å delta i en aktivitet

Språk, samfunn og kultur:

 • kinesiske ungdommers fritidssysler

 

Før du starter, skal du tenke igjennom følgende:
 • Hva slags fritidssysler liker norske ungdommer å holde på med?
 • Hva slags fritidssysler tror du kinesiske ungdommer liker å holde på med?
 • Har hobbyer og interesser noe med kultur å gjøre?