Fagstoff

Modul 4: Polynomfunksjoner som modeller

Publisert: 15.12.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Polynomfunksjoner som modeller  

 

 Oppgave

 

 

Ikonbilde for quiz, leder til quiz polynomfunksjonen som modell. Lenkebilde.Quiz om polynomfunksjonen som modell

Andregradsfunksjoner, praktiske eksempler  

 

 

 

 

Oppgaver
Relatert innhold

Generelt