Fagstoff

Modul 1: Lineære modeller og lineær regresjon

Publisert: 15.12.2015, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Oppgaver
Relatert innhold

Generelt