Oppgave: Arbeidsoppdrag

Tverrfaglig heldagsprøve - Lotte Frisk

Publisert: 07.12.2015, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Tverrfaglig heldagsprøve - Forberedelsesdel

Hjelpemidler: Alle 

Forberedelsestid: 24 t.

 

Dag 1, forberedelsesdagen:

 • Utdeling av case med oversikt over kompetansemål og vurderingskriterier.

Dag 2,   eksamensdagen:

 • Du møter etter oppsatt tidsskjema og trekker ett av de to oppgavesettene. 
 • Du får 1,5 timer til å løse de konkrete oppdragene som oppgavesettet inneholder. Oppdragene er basert på utdelt case og kompetansemål som ble utlevert på forberedelsesdagen (dag 1).
 • Etter 1,5 timers jobbing skal du inn til faglærer(e) og sensor for å presentere arbeidet ditt.
 • Det er avsatt inntil 20 minutter til muntlig presentasjon og inntil 20 minutter til høring/eksaminasjon.

Gymnastikk i park. Foto.    

Casebeskrivelse

Lotte Frisk har stor tro på en forretningsidé som fokuserer på sunt og næringsrikt kosthold, helse og livsstil. Hun ønsker derfor å åpne en bedrift med dette som tema. Lottes bedrift skal hete «Sunn og Sporty», og skal tilby: salg av sunn mat, trening og velvære.

Lotte har funnet et ledig lokale i byen. Rommene er fordelt på to etasjer. Første etasje er lys og trivelig med store vinduer og et lite lagerrom. Andre etasje inneholder to rom, og det ene rommet er en del større enn det andre. Lotte mener lokalet egner seg godt for nyetableringen, men lurer på hvordan hun kan utnytte lokalet best mulig. Hun mener også at bedriften hennes vil tiltrekke seg mange kunder, da mange i dag er opptatt av god helse og livsstil.

Sunn mat og trening er også et politisk satsingsområde. Det er derfor mulig for nye bedrifter som har sunn mat og trening som tema, å søke om økonomisk støtte i forbindelse med etableringen.

Det er en del konkurrenter i dette markedet – både fysiske butikker og netthandelsvirksomhet.

Lotte trenger flere ansatte med nødvendig kompetanse. Hun har selv kompetanse innen kosthold, ernæring og trening, men kan lite om det å drive en bedrift.

Siden Lotte ikke har kompetanse innen markedsføring og økonomi og heller ikke vet noe om sikkerhet i forbindelse med oppstart og drift av butikk, leier hun inn deg som ekstern konsulent for å hjelpe til med det.


Tomater. Foto. Sunt og næringsrikt kosthold er en del av forretningsideen til Lotte Frisk. 

Oppgaver - tverrfaglig heldagsprøve

Vedlagt følger to oppgavesett som består av tre oppdrag hver. Eleven skal trekke ett oppgavesett og løse alle tre oppdragene.

Oppgavesett 1 - tverrfaglig eksamen  
Oppgavesett 2 - tverrfaglig eksamen 

 

Vurdering:

 • Casebeskrivelsen danner grunnlaget for tre oppdrag som skal løses på selve eksamensdagen. Aktuelle kompetansemål innenfor hvert programfag ligger vedlagt. De enkelte kompetansemålene er konkretisert og nivådifferensiert.

 • Denne heldagsprøven ble brukt som tverrfaglig eksamen på Vg2 Salg, service og sikkerhet på Ringerike videregående skole i Buskerud mai 2013. Innholdet er noe redigert og tilpasset oppsettet på NDLA.

Kompetansemål:

Konkretisering av læreplanmål for markedsføring og salg      

Konkretisering av læreplanmål for økonomi og administrasjon    

Konkretisering av læreplanmål for sikkerhet    

 

Tankekart. Illustrasjon.Tankekart som viser aktuelle kompetansemål