Oppgave: Arbeidsoppdrag

Tverrfaglig heldagsprøve - Moods of Norway

Publisert: 02.12.2015, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Tverrfaglig heldagsprøve - Forberedelsesdel

Hjelpemidler: Alle 

Forberedelsestid: 24 t.

 

Dag 1, forberedelsesdagen:

 • Utdeling av case med oversikt over kompetansemål og vurderingskriterier.

Dag 2,   eksamensdagen:

 • Du møter etter oppsatt tidsskjema og trekker ett av de to oppgavesettene. 
 • Du får 1,5 timer til å løse de konkrete oppdragene som oppgavesettet inneholder. Oppdragene er basert på utdelt case og kompetansemål som ble utlevert på forberedelsesdagen (dag 1).
 • Etter 1,5 timers jobbing skal du inn til faglærer(e) og sensor for å presentere arbeidet ditt.
 • Det er avsatt inntil 20 minutter til muntlig presentasjon og inntil 20 minutter til høring/eksaminasjon.

Bilde av rosa traktor fra Moods of Norway  

Casebeskrivelse

«Moods of Norway» er et norsk merkenavn og produsent av moteklær, etablert i Stryn i 2003.

«Moods of Norway» har etablert en rekke butikker i Norge. I tillegg har de butikker i andre land, og egen nettbutikk.
For mer informasjon om Moods of Norway, se her.

«Moods of Norway» skal åpne egen brandstore i gågata i en av fylkets største byer. Du er daglig leder av butikken og skal planlegge oppstart av bedriften.

Vurdering:

 • Casebeskrivelsen danner grunnlaget for tre oppdrag som skal løses på selve eksamensdagen. Aktuelle kompetansemål innenfor hvert programfag ligger vedlagt. De enkelte kompetansemålene er konkretisert og nivådifferensiert.

 • Denne heldagsprøven ble brukt som tverrfaglig eksamen på Vg2 Salg, service og sikkerhet på Ringerike videregående skole i Buskerud mai 2013. Innholdet er noe redigert og tilpasset oppsettet på NDLA.

OPPGAVER -
TVERRFAGLIG HELDAGSPRØVE

Vedlagt følger to oppgavesett som består av tre oppdrag hver. Eleven skal trekke ett oppgavesett og løse alle tre oppdragene.

Oppgavesett 1 - tverrfaglig heldagsprøve
Oppgavesett 2 - tverrfaglig heldagsprøve  

 

Kompetansemål:

Konkretisering av læreplanmål for markedsføring og salg   

Konkretisering av læreplanmål for "økonomi og administrasjon"   

Konkretisering av læreplanmål for "sikkerhet"    

 

Tankekart. Illustrasjon.Tankekart som viser aktuelle kompetansemål