Oppgave: Kildeoppgave

De amerikanske indvandringslovenes forskrifter

Publisert: 25.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Utsnitt av kilden Veiledning for utvandrere til Amerika. Ingressbilde.  

I denne kildeoppgaven skal du studere kilden «Veiledning for utvandrere til Amerika», og finne ut hvilke begrensninger De Forenede Stater (USA) la på innvandring på begynnelsen av 1900-tallet. 

Kilde

«Veiledning for utvandrere til Amerika», 1915

Veiledning for utvandrere til Amerika, 1915. Kilde.  

Oppgave 1

Studer kilden «Veiledning for utvandrere til Amerika». 


a) Hvem er det som står bak dette oppslaget?

b) Les de første avsnittene, hva er bakgrunnen for at denne informasjonen kommer på norsk?

Bestemmelser om innvandring etter" De Forenedes Staters invandringslove". Utsnitt fra Veiledning for utvandrere til Amerika, 1915. Kilde.  

Oppgave 2

Se nærmere på utsnittet fra de første avsnittene av kilden.


a) Les det som står under punkt 1. Hvorfor tror du de amerikanske innvandringsmyndighetene ønsket å foreta undersøkelser av innvandrerne?


b) Les punkt 2. Hva må såkalte fremmede gjøre hvis de har oppholdt seg i USA, men er reist utenlands?

 

c) Finn ut hvor Ellis Island ligger, og hva det ble brukt til.

 

 

Utsnitt fra Veiledning for utvandrere til Amerika, 1915. Om "De utelukkede klasser". Kilde. De utelukkede klasser. Utsnitt fra Veiledning for utvandrere til Amerika, 1915 

 

Oppgave 3

Studer avsnittet for punkt 5.

 

a) Hva menes med begrepet «De utelukkede klasser»?

b) Hvem tilhørte denne klassen, ifølge de amerikanske innvandringslovene?

c) Er det noe du spesielt reagerer på her? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

d) Diskuter i klassen hvorfor noen ble hindret i å komme inn i USA. Forsøk å finne ut når dette lovverket ble innført, og hva slags regler som gjelder for innvandring til USA i dag.

 

 

Oppgave 4

a) I fagstoffet om Utvandringen til Amerika kunne du lese at det vanlige var at mannen reiste i forveien, og at kone og barn kom etter på et senere tidspunkt. Hva minner dette deg om? Søk på nettet og finn ut hvor mange som kommer til Norge gjennom familiegjenforening, og hva den norske regjeringens holdning til familiegjenforening er.

 

b) Etter terrorangrepet i Paris i midten av januar har flere republikanske presidentkandidater uttalt at de vil hindre syriske flyktninger til USA. Les artikkelen Knallhard debatt kan stenge syriske flyktninger ute fra USA og diskuter følgende:

  • ordbruken
  • sammenlikning med andre perioder i historien
  • holdninger til muslimer generelt