Oppgave

Selvkost og påslag

Publisert: 25.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Vekser. Foto.

Du skal bruke Excel når du løser oppgavene.
Vedlagt finner du en excel-mal som kan brukes til å løse oppgaven. Excel-malen inneholder maler til alle kalkylemetodene. Pass på at du velger riktig arkfane.

Oppgave - designervesker

 1. Du er sjef i et motehus som importerer designervesker fra Italia. Du importerer selv, og du har funnet ut at du må legge til 70 % på inntakskost for å dekke de indirekte kostnadene. Du ønsker å ta høyde for 60 % fortjeneste.
  Sett opp et regneark som viser selvkost, pris uten mva., mva. og salgspris med mva. i kroner.

 2. En veske koster 2350 kroner direkte fra produsenten i Italia.
  • Finn selvkost i kroner.
  • Finn fortjeneste i kroner.
  • Finn pris uten mva.
  • Finn hvor mye 25 % mva. utgjør.
  • Finn salgsprisen med mva.

 3. Hvordan vil du finne riktig salgspris for denne vesken?

 4. Sett opp en kalkyle for en veske som kostet 1750 kroner i innkjøp.

 5. Sett opp en kalkyle for en veske som kostet 3268 kroner i innkjøp.

 6. Hva er påslagstall, og hvordan kan du finne påslagstallet?

 7. Sett opp en funksjon i Excel som automatisk regner ut påslagstall for veskene du importerer.

Noen nyttige opplysninger:

 • Merverdiavgiften på generelle forbruksvarer er 25 %.
 • Merverdiavgiften på matvarer er 14 %.
 • Merverdiavgiften på kino, billetter m.m. er 8 %.

 

Oppgaver