Veiledning

Film i språkundervisninga: "vincent will meer"

Publisert: 30.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Bokstabel med eple på. Foto. 

Film i språkundervisninga

Film er et nyttig og viktig læremiddel i språkundervisninga. Gjennom film får elevene et innblikk i målspråklandets kultur, og de kan øke sin kunnskap om dagligliv, levemåter, samfunnsforhold og historie. I tillegg byr film på et møte med autentisk språk som kan utnyttes til språklæring. Når en ser film, har en et ønske om å forstå det som blir sagt fordi en vil forstå handlinga. Dette behovet for å forstå gjør at en anstrenger seg og lytter mer konsentrert. Elevene får et realt språkbad, med visuell støtte som hjelper dem til å forstå det som sies.

Et motiverende læremiddel

Film motiverer og inspirerer, og det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Film oppleves som autentisk og inviterer til identifikasjon med karakterene og skjebnene deres. Det å jobbe med film i fremmedspråkundervisninga skal være både gøy og lærerikt. Derfor har vi laga ressurser som skal sette elevene i stand til å beskrive, diskutere og reflektere over det de har sett og hørt. På denne måten utvider de språkkunnskapene sine, og filmopplevelsen får en ny dimensjon.

"vincent will meer" – "Vincent vil ha(v)"

I dette undervisningsopplegget bruker vi filmen "vincent will meer" på forskjellige måter og til forskjellige formål. Opplegget i sin helhet vil fylle ca. tolv til fjorten undervisningstimer. Det kan enkelt kortes ned ved behov.

 

"vincent vil meer" tematiserer det å være annerledes. Filmen forteller historien om tre ungdommer og deres spontane flukt fra en psykiatrisk institusjon. Vincent lider av Tourettes syndrom, Marie har anoreksi og Alex er tvangsnevrotisk. Men de tre vil oppleve mer enn å sitte på institusjon. Vincent vil dessuten oppfylle den avdøde morens siste ønske – nemlig å dra til St. Vincente i Italia, til havet. I en liten boks bærer han aska hennes med seg. Terapeuten Dr. Rose og Vincents far, Robert Galler, er i hælene på dem. Vil de tre nå fram til havet?

 

"vincent vil meer" handler om holdninger som respekt og empati, den handler om relasjoner, om vennskap og om menneskeverd.