Fagstoff

Bærekraftig utvikling

Publisert: 11.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Det knuste egget kalt jorden

Sentralt i dette hovedområdet står utvikling av kunnskap om og respekt for naturens mangfold.  Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt.

Feltarbeid er nødvendig for å utvikle den økologiske kompetansen.

Solnedgang. Foto. Utsikt mot havet fra Lauvøya, Vikna.  

 

Moltebær, tjern og DNA-fingeravtrykk satt sammen i sirkelformet fotokollasj. Illustrasjon.Tre nivå av biologisk mangfold: artsmangfold, genetisk variasjon (genetisk mangfold) og et mangfold av naturtyper (biotoper).   

Læreplanen seier at du skal kunne dette

Yrkesfag, VG1

  • gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling
  • gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
  • kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster
  • undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

Påbygging, VG3

  • undersøke og beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem

Studiespesialiserande, VG1

Alle kompetansemål som står ovanfor.

"Sentralt i dette hovedområdet står utviklingen av kunnskap om og respekt for naturens mangfold. Kunnskap om biotiske og abiotiske faktorer i økosystemer er viktig for å forstå samspill i naturen. Hovedområdet dreier seg videre om forutsetninger for bærekraftig utvikling, om menneskets plass i naturen, og om hvordan menneskelige aktiviteter har endret og endrer naturmiljøet lokalt og globalt. Feltarbeid legger et godt grunnlag for kunnskap om og holdninger på dette området.

 

I Vg1 er dette hovedområdet kalt bærekraftig utvikling som uttrykk for vektleggingen innenfor hovedområdet."

 

Læreplanen i naturfag

Relatert innhold

Fagstoff

Til fordypning