Fagstoff

Helsefremmende arbeidsplasser

Publisert: 02.03.2016, Oppdatert: 29.06.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Profilbilde for felles HMS-ressurser. Illustrasjon.  

HUSKELAPPEN

 • I bedrifter med mer enn 50 ansatte skal det være et AMU.
 • AMU = arbeidsmiljøutvalg
 • AMU består av representanter fra ledelsen og de ansatte.
 • Verneombud velges blant de ansatte.
 • AMU jobber også med forebyggende tiltak.
 • Alle må bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Det er viktig å ha:

 • muligheter for selvstendighet og samarbeid
 • et godt sosialt samspill
 • en god balanse mellom krav og forventninger

Inkluderende arbeidsliv 

Fotokollasje for felles HMS ressurs. Foto.  

Du har krav på et godt arbeidsmiljø på jobben din. Du skal føle deg trygg, verdsatt og velkommen på jobb hver dag. Alle har et ansvar for et godt helsefremmende arbeidsmiljø. Det finnes en del krav i arbeidsmiljøloven som regulerer dette.

Hva står det i arbeidsmiljøloven?

Formålet til arbeidsmiljøloven er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon. Denne skal gi full sikkerhet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og ha en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet.

I arbeidsmiljøloven står det følgende om psykolsoialt arbeidsmiljø:

§ 4-3.Krav til det psykososiale arbeidsmiljøet

 

(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.

(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

(4) Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

(5) Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.

 

 

Hva kjennetegner helsefremmende arbeidsplasser?

Helsefremmende arbeidsplasser skaper en gjennom en kombinasjon av å bidra til arbeidsorganiseringen og arbeidsmiljøet, å fremme aktiv medvirkning og motivere til personlig utvikling, ved å styrke mestringsfølelsen til de ansatte og skape et meningsfylt arbeid. En helsefremmende arbeidsplass innebærer at arbeidet blir organisert og tilpasset arbeidsevne, evner, alderen og andre forutsetninger for den enkelte. Mestring er avgjørende.

Vi hører noen ganger om mobbing på arbeidsplassen. Det står i arbeidsmiljøloven at «arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden».

Mobbing i de voksnes verden  

Oppgaver til filmklippet «mobbing i de voksnes verden»

 1. Hva kjennetegner mobbing i de voksnes verden?
 2. Hva menes med indirekte mobbing?
 3. Hva kan voksne gjøre for å holde noen utenfor?
 4. Hva er forskjellen på trakassering og mobbing?
 5. Hvordan opplever mobbeofferet mobbing?
 6. Hva kan du gjøre dersom du opplever ubehagelige situasjoner?
 7. Hvilket ansvar har vi som oppdager mobbing?
 8. Vi har alle et valg. Forklar dette.