Oppgave

Trymskvida

Publisert: 09.12.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Loke flyr til Jotunheimen i Frøyas fjærdrakt. Illustrasjon.W.G. Collingwoods illustrasjon viser Loke som flyr til Jotunheimen etter å ha lånt Frøyas fjærdrakt. Men Tors hammer får han ikke. Trym vil ha Frøya til kone. Hvis ikke, får ikke æsene hammeren tilbake.  

Opplesning av den første og de to siste strofene av gudediktet Trymskvida. 

Tor og Loke drar til Jotunheimen

Gudediktet «Trymskvida» handler om jotnen Trym som stjeler hammeren til Tor. Hammeren er både et forsvarsvåpen og et fruktbarhetssymbol for æsene, derfor er det svært viktig for Tor å få den tilbake. Men selv om gudene altså må løse et alvorlig problem, er handlinga skildret med mye humor.

Trym, kongen over tussene i Jotunheimen, gir æsene beskjed om at de bare kan få hammeren tilbake dersom han får Frøya til kone. Men når Tor og den listige medhjelperen hans, Loke, foreslår dette for Frøya, nekter hun blankt:

Ordforklaring

 • vreid – sint
 • aasasalen – salen der æsene oppholdt seg
 • bivre – riste
 • brisinga-mene – Frøyas smykke
 • ek – farer, drar

13

Vreid vart daa Frøya,

so ho frøste,

og aasa-salen

all han bivra.

Ned spratt bjarte

brisinga-mene.

«Manngal dei meg

meiner vera,

um eg ek med deg

til Jøtunheimen.»

 

Heimdall har en god idé

Guden Heimdall vet imidlertid råd. Han foreslår at Tor kler seg ut som Frøya og drar til Jotunheimen for å møte Trym. Når han så får tak i hammeren, vil nok alt ordne seg.

Ordforklaring

 • lyklar – nøkler (kvinnene bar nøkler i beltet sitt)
 • brjostet – brystet
 • aas, æsir – betegnelse for de norrøne gudene i Åsgard
 • Lauvøy-sonen – Loke var sønn til Lauvøy
 • jøtnar – jotner

 

Guden Tor utkledd som brud. Illustrasjon.Guden Tor utkledd som brud i Trymskvida 

16.

Late um honom

lyklar ringle

og kvende-klæde

um kne falle,

paa brjoste setje me

breide steinar,

og haglegt binde me

hovud-toppen.

Macho-guden Tor er ikke så glad for å iføre seg brudeutstyret og andre fysiske attributter som må til for å framstå som kvinne:

17.

Kvad det Tor,

den trauste aas:

«Kjering vil daa

kalle meg æsir,

lèt eg meg binde

med brure-lin.»

 Men Loke minner Tor om hva som står på spill:

18.

Kvad daa Loke,

Lauvøy-sonen:

«Teg deg, Tor,

tala kje dette;

snart kjem jøtnar

til Aasgard byggje,

um inkje din hamar

du heimtar att.»

 

Ikon for å lese. Illustrasjon.  

Les teksten og skriv et resymé

Oppgave 1

 1. Les den oversatte versjonen av Trymskvida på Wikisource.org: Trymskvida 
 2. Skriv et resymé av handlinga i dette gudediktet.
 

Ikon for individuelt arbeid. Illustrasjon.  

Søk på Internett etter informasjon

 

Oppgave 2

 1. I «Trymskvida» møter vi mange æser og jotner fra den norrøne mytologien. Forklar hvilke funksjoner og egenskaper disse mytiske figurene har:
  • Tor (også omtalt som Vingtor / Lorride)
  • Odin
  • Frøya
  • Heimdall
  • Loke
  • Trym
 2. Rimmønsteret i Trymskvida er preget av alliterasjon.
  • Forklar hva begrepet betyr.
  • Finn eksempler på alliterasjon i utdragene fra teksten.
 

Ikon for pararbeid. Illustrasjon.  

Samarbeid to og to

 

Oppgave 3

«Trymskvida» egner seg godt for dramatisering. Her er noen eksempler på elevproduksjoner som er publisert på YouTube:

Vurder disse muntlige framføringene av et norskfaglig emne.

Stikkord for vurdering:

 • I hvilken grad gir framføringa tilskuerne en bedre forståelse av innholdet i gudediktet «Trymskvida»?
 • I hvilken grad viser framføringa forståelse av gudedikt og nørrøn mytologi som norskfaglig tema?
 • Kommuniserer denne framføringa med mottakerne? Hvorfor? / Hvorfor ikke?
 
Relatert innhold

Faglig

Generelt