Fagstoff

Morten og Minoos SOFT-analyse

Publisert: 10.02.2016, Oppdatert: 24.08.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Huskeliste

 • Interne arbeidsbetingelser = forhold innenfor organisasjonen (sterke og svake sider)
 • Eksterne arbeidsbetingelser = forhold utenfor organisasjonen (muligheter og trusler)

SWOT eller SOFT?

Noen lærebøker bruker begrepet SOFT i stedet for SWOT. Det er bare rekkefølgen som er annerledes, og «Faults» er byttet ut med «Weaknesses» (feil eller mangler). Ikke la deg forvirre!

Høyteknologi Høyteknologi kan gi store konkurransefordeler  

SjakkbrettSjakkspill har mye til felles med strategi – du må tenke framover og planlegge neste trekk

Ungt par med bærbar PC   

I andre eksempler og oppgaver innenfor dette temaet har vi møtt de to elevene Morten og Minoo, som ønsker å starte sin egen IT-supportbedrift. Her er et enkelt eksempel på en SOFT-analyse som Morten og Minoo gjorde for bedriften sin:

Sterke sider

 • Vi er veldig flinke på data og telefoni.
 • Vi har mye tid å bruke på dette utenom skoletida.
 • Vi kjenner mange på skolen som kan bli kunder, og som vet at vi er flinke.
 • Vi trenger ikke å kjøpe inn mye utstyr eller ha lokale.

Svake sider

 • Skal vi selge til flere enn dem vi kjenner, må vi annonsere, og det koster penger.
 • Når noen trenger hjelp, kan vi ikke hjelpe dem med en gang, men må vente til etter skoletid.
 • Vi er bare to personer, så det kan bli litt venting for kundene.
 • Blir det mye å gjøre, kan det gå utover leksearbeidet og konsentrasjonen på skolen.
 • Vi mangler erfaring med å drive forretning.
 • Bedriften vår er ukjent i markedet.

Muligheter

 • Nesten alle har mobil og datamaskin, og det er mange som trenger hjelp på andre skoler og der vi bor.
 • Fungerer dette godt på vår skole, kan vi få andre elever på andre skoler til å starte en ny avdeling.
 • Vi kan begynne med nye produkter som passer inn i det vi allerede gjør, og som vi kan selge til de kundene vi alt har, og til nye kunder.
 • Vi kjenner lokalsamfunnet.
 • Vi har få konkurrenter på privatmarkedet.

Trusler

 • Andre på vår skole eller på andre skoler kan bruke forretningsideen vår.
 • Det kommer stadig nye pc- og telefonmodeller, og det vil kreve mye tid å holde seg oppdatert.
 • Når vi er på ferie, er det ingen som kan hjelpe kundene våre.
 • Konkurrenter med mye kapital etablerer seg i distriktet.
Oppgaver

Aktuelt stoff for