Fagstoff

Overvekt

Publisert: 02.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Huskelappen

BMI står for Body Mass Index.

BMI kan gi en pekepinn på om en person er overvektig eller ikke, men andre forhold må også vurderes.

BMI beregnes med formelen:

BMI = kg : m2

 • kg er personens vekt
 • m er personens høyde

Body Mass Index, BMI
Normal vekt 18,5 - 25
Overvekt 25 - 30
Fedme 30
Fedme grad 1 30 - 35
Fedme grad 2 35 - 40
Fedme grad 3 > 40
Helserisikoen som er knyttet til overvekt, henger også sammen med fysisk form. Det å være i god form reduserer risikoen for helseproblemer selv om BMI er høyere enn anbefalt.

Forebygging

Forebygging av overvekt er et av de viktigste helsefremmende tiltakene vi kan sette i verk.
Bildet viser hvordan kosthold bør settes sammenTallerkenmodellen 

Hvordan setter vi sammen et kosthold som forebygger overvekt? Husker du hva tallerkenmodellen går ut på?

 

pardans.foto.Dans  

Dans er en fin form for fysisk aktivitet. Hvordan legger vi til rette for aktivitet som forebygger overvekt?

Badevekt

Overvekt er ikke en sykdom i seg selv. Mange opplever imidlertid høy kroppsvekt som et problem, og den gjennomsnittlige økningen i kroppsvekt i den norske befolkningen ventes å få konsekvenser for helsa og velferden i framtiden. Derfor rettes stadig mer oppmerksomhet mot dette problemet.

Hva er overvekt?

Det å definere overvekt kan være vanskelig. Når vi bruker begrepene overvekt og fedme, mener vi vanligvis tilstander hvor det er mer fett på kroppen enn det som er ønskelig.

For å klassifisere overvekt brukes BMI, som står for Body Mass Index. BMI er et hjelpemiddel som kan gi oss en antydning om en person er overvektig eller ikke. Selv om det synes å være en sammenheng mellom BMI og sykdomsrisiko, vil også faktorer som kroppsbygning og generell fysisk form spille en rolle.

Hva er konsekvensene av overvekt?

Overvekt og fedme har både fysiske og psykiske effekter. De psykiske problemene er knyttet til selvbilde og ens egen opplevelse av å ikke tilfredsstille samfunnets krav til utseende, slik det blant annet framstilles i media. I tillegg kan overvekt sette begrensninger for fysisk utfoldelse. Det kan også by på praktiske problemer som for eksempel at klær ikke passer, og at sko blir ubehagelige å ha på seg.

Overvekt og fedme ser også ut til å ha betydning for den fysiske helsa vår. Flere helseproblemer øker med økende overvekt:

 • hjerte- og karsykdommer
 • type 2-diabetes
 • galleveissykdom
 • visse former for kreft
 • pusteproblemer om natten
 • leddplager og belastningslidelser

I filmen hører vi helsesøster informere om diabetes og overvekt. 

Hva er årsaken til overvekt?

Årsakene til overvekt er sammensatte, men veldig enkelt kan vi si at overvekt skyldes at kroppen tilføres mer energi enn den forbruker. Den viktigste årsaken til at overvekt er et økende problem, er at vi er for mye i ro både på jobb og i fritiden. Få mennesker har i dag hardt kroppsarbeid, og vi bruker mye tid foran datamaskinen og TV-en. I forhold til hvor lite fysisk aktive vi er, spiser vi for mye og feil mat.

Dessuten spiller både arv, stoffskifte, hormoner, psykologi, miljø og sosialøkonomi inn. Dette merker vi ved at noen har lettere for å legge på seg enn andre.

Hvordan behandles overvekt?

Det viktigste tiltaket mot overvekt er økt fysisk aktivitet. Dette oppnår man ved å mosjonere i fritiden, men også ved å bruke kroppen mer i det hele tatt. Å gå til og fra jobb og skole og å gå i trapper i stedet for å ta heisen er eksempler på fysisk aktivitet i hverdagen. Et annet viktig tiltak mot overvekt er å kontrollere kostholdet. Både sammensetning og mengde er viktig for vekten.

Overvekt behandles altså ved

 • å øke energiforbruket ved å være mer fysisk aktiv
 • å redusere energiinntaket ved å spise mindre og sunnere mat
 • å gjøre begge deler

 

Vi kan dele inn behandlingen i to faser:

 • Vektreduksjonsfasen – Energiinntaket er mindre enn forbruket.
  I denne fasen er det ideelle å tape mest mulig fett og minst mulig muskelmasse og vann. For å oppnå dette bør vektreduksjonen være langsom. Det er da lettere å unngå motreaksjoner fra kroppen, som for eksempel sultfølelse, noe som kan bidra til store vektsvingninger eller jojo-slanking.
 • Vedlikeholdsfasen – Energiinntaket er like stort som forbruket.
  I denne fasen er målsettingen å unngå vektoppgang. Dette krever at energiinntaket er likt energiforbruket. Denne fasen er for mange spesielt vanskelig, og mange trenger råd om hvordan de skal klare å takle denne fasen.