Veiledning

Baseslam for laboratorieøvelsene

Publisert: 15.12.2015, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Baseslam

For at elevene skal få mest mulig tid til å arbeide med slamøvelsene er det anbefalt at baseslam lages i forkant i en større beholder og deles ut ved oppstart av undervisningen.

Det er behov for 350-400 ml baseslam for hver av de to øvelsene.

Blandingsforhold:

  • vann 350 ml
  • bentonitt (4,2 sg) 19 gram
  • kaustisk soda 1/4 gram

Agiteres i minimum 15 minutter, helst 1 time.

Stort volum:

Først vann, tilsett bentonitt forsiktig under miksing, deretter NaOH-perler (3-4 perler for ca. 3-4 liter).

For å få tilsynelatende viskositet (TV) på rundt 15, er det best å tilsette 3-5 % bentonitt av vannmengden. Det vil si ca. 50 g bentonitt per liter væske.

Baseslam status:

Densiteten er ca. 1,03 og pH er ca. 8-9, TV er ca. 15.

Agiteres i ca. 30 min–1 time.
Dersom baseslammet blir stående en stund før øvelsen starter er det nødvendig å agitere noen minutter.