Oppgave

Makt i internasjonale forhold

Publisert: 16.06.2010, Oppdatert: 16.08.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Oljerig ved land ved Sotra. Foto.  

Oppgave 1

Hva er din forståelse av makt? Bruk dine egne ord.

Oppgave 2

  1. Definer makt i internasjonale forhold.
  2. Gi minst tre eksempler på bruk av makt i internasjonale forhold. Eksemplene skal være innenfor hver sin maktkategori: økonomisk makt, militær makt og ideologisk makt. Prøv å finne andre eksempler enn de som finnes i tekstene her på NDLA.
  3. USAs invasjon av Irak var i strid med FN-pakten. Har du flere eksempler på bruk av militær makt som har vært i strid med FN?

Oppgave 3

Hvordan kan makt løse konflikter? Kom med eksempler og forklar hvordan makt hjalp til med å løse konflikten. Du må også definere hva slags type makt det er snakk om.

Oppgave 4

Har du eksempler på at bruk av makt har forverret en konflikt? Her vil vi ikke bare ha eksempelet, men også en forklaring på hvorfor du mener makt har forverret konflikten. Det kan være ulike meninger om hva bruken av makt har ført til. Kom gjerne med flere holdninger til spørsmålet. Husk å definere hva slags type makt det er snakk om.

Relatert innhold

Faglig

Oppgave