Fagstoff

Fairtrade

Publisert: 04.05.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Huskelappen

Rettferdige vilkår for handel gjør at bønder og arbeidere selv har muligheten til å bekjempe fattigdom. På den måten kan de ta kontroll over framtiden og sitt eget liv, og bygge opp et lokalmiljø.

 

 

Arbeidere på en kaffeplantasje sorterer kaffebønner. Foto

 

Fairtrade-merket. Foto.Fairtrade-merket er et kjennetegn som opplyser forbrukeren om at varen er produsert og godkjent etter Fairtrade-sertifisering.   

 

 

Tre menn som står ute mellom vinrankene og har med seg flasker og glass med vin.Vinmonopolet støtter etisk og rettferdig handel, og Fairtrade-merket er å finne på flere sorter vin på Vinmonopolet.  

 

 

Bananer som er merke med fairtrade. FotoNorge er i verdenstoppen når det gjelder forbruk av bananer og kaffe. Ved å velge Fairtrade kan vi være med på å endre vilkårene for produsenter og bønder i utviklingsland.        

 

En kopp med kaffe. Foto.Mange restauranter og kaféer har i dag ett eller flere produkter som har Fairtrade-merket.  

 

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som sikrer rettferdig handel mellom produsenter i utviklingsland og importører/forbrukere i vestlige land. Formålet med merkeordningen er å sikre bedre lønns- og arbeidsforhold for de ansatte, slik at de har nok midler til å investere i produksjonen, lokalsamfunnet og i arbeidet for en bærekraftig utvikling.

Merkeordningen for en rettferdig handel har vokst seg stor siden oppstart i 1988. Det finnes i dag over 30 000 produkter på verdensbasis som har dette merket, og det er spredd til mer enn 125 land.

Hvorfor velge Fairtrade?

Cirka 80 prosent av all handel i verden forgår mellom utviklingsland og industriland. Mange millioner bønder og plantasjearbeidere lever i fattigdom. De har ofte lav lønn og jobber under dårlige helsemessige forhold, og det er forbudt å fagorganisere seg. Kvinner blir ofte diskriminert og har lavere lønn enn mennene. Mange foreldre har ikke råd til å la barna gå på skole, i stedet må de begynne tidlig i jobb for å være med på å forsørge familien. Iblant kan produksjonen også ødelegge miljøet, for eksempel på grunn av forurensning.

Hva kan bransjen gjøre for å bidra?

Som fagarbeider i restaurant- og matbransjen er det viktig å kjenne til merkeordningen for å kunne ta egne og etiske valg av produkter når du kommer ut i arbeidslivet. Du må også kunne noe om Fairtrade for å kunne veilede kunder og gjester som skal velge produkt.

Mange kunder ønsker å være miljøbevisste og tenke etikk og bærekraft, og disse velger ofte å gå på kaféer eller i butikker som selger varer merket med Fairtrade.

Fairtrade-sertifisering

For å sikre at sertifiseringen overholdes er det opprettet en egen uavhengig organisasjon, Flocert, som følger hele produksjonskjeden og kontrollerer at standardene etterleves.

 

Noen av kriteriene for å få Fairtrade-sertifisering er:

 • Arbeiderne skal ha arbeidskontrakt og stillingsbeskrivelse, og har krav på ferie.
 • De har krav på fødselspermisjon og betalt ammefri.
 • Arbeiderne skal ha fast lønn som er fastsatt etter nasjonal minstelønn.
 • Demokrati og medbestemmelse på arbeidsplassen.
 • Det skal være organisasjonsfrihet.
 • Arbeidstakerne har krav på verneutstyr.
 • Det er ikke tillatt med tvangs -og barnearbeid.
 • Bedriftene skal ha en minimumspris for produktene sine som er fastsatt av Fairtrade.
 • Importører må betale et beløp som skal gå til en egen pott (Fairtrade premium), og dette skal brukes til utvikling i produksjon eller i lokalmiljø, som blant annet skoler, barnehager, brønner eller livsforsikringer.
 • Det skal drives en bærekraftig produksjon som beskytter miljøet (redusere bruk av sprøytemidler, rense utslippsvann, og det oppfordres også til økologisk drift.)
 • Bedriften skal ha tilgang til internasjonale markeder.

Fairtrade og økologisk produksjon

Fairtrade har strenge miljøkrav og oppfordrer til økologisk produksjon, men dette er ikke noe krav. Det er derfor i praksis ingen sammenheng mellom Ø-merket og Fairtrade.

Oppgaver