Fagstoff

Das lernst du in Lektion vier

Publisert: 31.05.2016
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Symbol for læringsmål. Foto. 

Kommunikasjon

 • Kunne navna på en del skolesaker
 • Snakke om fag og timeplan
 • Forstå beskjeder og stille spørsmål i undervisninga
 • Stave ord på tysk
 • Kjenne noen enkle matematiske uttrykk (de fire grunnregneartene)
Kommunikation
 • Schulsachen benennen
 • Über den Stundenplan sprechen
 • Anweisungen verstehen und selbst im Unterricht Fragen stellen
 • Wörter auf Deutsch buchstabieren
 • Ein paar einfache mathematische Ausdrücke kennen

Land og folk

 • Den aller første skoledagen for tyske elever
 • Seks byer i Tyskland

Land und Leute

 • Der allererste Schultag für deutsche Schüler
 • Sechs Städte in Deutschland

Språklære

 • Alfabetet
 • Kjønn og flertallsform av substantiv
 • Eiendomsord
 • Leddstilling i helsetninger
 • Nekting med nicht og kein

Sprachlehre

 • Das Alphabet
 • Genus und Plural des Substantivs
 • Possessivpronomen
 • Satzgliedstellung in Hauptsätzen
 • Negation mit nicht und kein