Veiledning

Installasjoner for olje- og gassproduksjon

Publisert: 18.11.2015, Oppdatert: 13.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Jacket-plattform. Foto.Jacket-plattform på Ekofisk  

Olje og gass går fra brønnene, til en stor manifold og videre inn i en stor prosessmodul som separerer og klargjør den produserte råvaren. Dette kan foregå om bord i produksjonsplattformer og flytende produksjonsskip. Fra produksjonsinstallasjonen transporteres olje og gass til land.

De vanligste typene er de faste installasjonene med stålbein (Jacket), de store permanente installasjonene (Condeep) og flytende produksjonsskip (FPSO).

På norsk sokkel er feltutbyggingen i stor forandring

De første store feltene ble utstyrt med flere jacket- og condeep-plattformer, mens det i nyere tid er blitt mer vanlig med flytende produksjonsenheter (FPSO), halvt nedsenkbare rigger og havbunnsinstallasjoner.

Havbunnsinstallasjoner leder olje og gass til land i rør, eller til en moderplattform som har lager- og prosessmodul. Flytende produksjonsenheter leverer olje og gass til lagertank og tankskip.

De store «permanente» installasjonene som brukes til olje- og gassproduksjon offshore, har en utvidet prosessmodul og er ofte uten egen boremodul. Noen installasjoner er ubemannet og kun for produksjon, mens andre har både boligmodul og boremodul i tillegg til prosessmodulen.

Noen løsninger har ventiltrærne på overflaten og andre har ventiltrærne på havbunnen.

Ulike installasjonstyper finnes også godt omtalt på YouTube og på hjemmesidene til de ulike operatørselskapene. Kulturminne Ekofisk bidrar også med en del tekniske tegninger av installasjonene.