Fagstoff

Gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet - HMS

Publisert: 02.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Profilbilde for felles HMS-ressurser. Illustrasjon.  

HUSKELAPPEN

 

 • HMS er forkortelsen for helse, miljø og sikkerhet.
 • Det er arbeidsmiljøloven som regulerer arbeidet.
 • HMS-arbeid blir også kalt internkontroll.
 • HMS-forskriften er knyttet opp mot en rekke lover og forskrifter og forvaltes av flere myndigheter.
 • Etatene som forvalter HMS-forskriften har gått sammen om å lage et felles nettsted, Regelhjelp.no, der en samlet kan søke på omtaler av alt det regelverket vi forvalter.
 • Som elev og lærling må du følge en veileder daglig og være opptatt av HMS-opplæringen i ditt yrke.

Fotokollasje for felles HMS ressurs. Foto.

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidet med helse, miljø- og sikkerhet i ditt yrke. Systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) kalles også internkontroll.

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn.

Du kan gå ut fra at den gjelder for bedriften du jobber i, så sant den produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

I HMS-arbeidet skal det være skriftlige beskrivelser av:

 • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
 • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS
 • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende)
 • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan)
 • rutine for å håndtere feil og mangler
 • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten

Fakta om Arbeidstilsynet