Læringssti

Publisert: 09.12.2015, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 10t
Egill Skallagrimsson

Sagaen om Gunnlaug Ormstunge

Når du har gjennomgått denne læringsstien, skal du:

  • ha kjennskap til islandske ættesagaer
  • ha lest sagaen om Gunnlaug Ormstunge
  • kjenne igjen typiske trekk ved sagalitteraturen i det du ha lest
  • ha øvd på å dramatisere eller filmatisere en scene fra en ættesaga
  • kunne se sammenhenger mellom verdisynet i ættesagaene og verdisynet i tekster fra vår egen tid
  • ha øvd på å skrive korte, strukturerte tekster
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti