Oppgave

Tor og bukkene

Publisert: 09.12.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Tekst

Lytt til opplesinga fra Gylvaginning i Snorres Edda.

 

  

Tor finner ut av bukken er halt. Illustrasjon.Tor finner ut at en av bukkene er halt, illustrert av Lorentz Frölich 1895.   

Dramatiser ei mytisk fortelling

 

Ikon for rollespill. Illustrasjon.  

Dramatisering i grupper på ca. sju personer

 

Ressurser

Vår gamle gudelære: Den klokeste og den sterkeste 2:4 

 

Hvem var Roskva? 

 

Dramamanuskriptet 

Forberedelse

 1. Lytt til fortellinga om Tor og bukken.
 2. Lag ei liste over persongalleriet (husk bukkene Tanngnjost og Tanngrisne!)
 3. Se videoklippet fra TV-serien Vår gamle gudelære og skriv ned viktige stikkord for:
  • de egenskapene guden Tor blei tillagt
  • de gjenstandene Tor omga seg med, og som ga ham magiske krefter
 4. Søk på nettet etter informasjon om Tjalve. Hvilke spesielle egenskaper hadde han?
 5. Les blogginnlegget «Hvem var Roskva»?
 6. Skriv fortellinga om Tor og bukkene om til et drama. Pass på at alle gruppemedlemmene får noen replikker (også bukkene!)
 7. Finn enkle kostymer, og lag de rekvisittene som dere har bruk for i dramatiseringa.
 8. Øv på framføringa, og gi hverandre råd til hvordan rollene kan spilles.
 

Framføring i klassen

Hver gruppe framfører si dramatisering for resten av klassen. Dersom dere har tid og anledning, kan dere i stedet lage en film som dere viser for klassen.

 

Etterarbeid i klassen

Hver gruppe får ansvaret for å gi tilbakemelding på framføringa til minst ei annen gruppe. Fokuser på:

 • de dramaturgiske grepene som gruppa brukte
 • måten rolla som Tor med hammeren blei tolket på