Læringssti

Publisert: 09.12.2015, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 5t
Sigurd Fåvnesbane sloss med dragen

Heltedikt og gudedikt

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du:

  • vite hva som kjennetegner et heltedikt
  • ha kjennskap til tyske, franske og gammelengelske nasjonalepos
  • ha kjennskap til heltedikt og gudedikt i norrøn litteratur
  • ha øvd på å dramatisere ei mytisk fortelling og gitt tilbakemelding på andres muntlige prestasjoner
  • ha funnet sammenhenger mellom fortellemåter og verdier i gamle helte- og gudedikt og fortellemåter og verdier i tekster fra vår egen tid
  • ha skrevet en strukturert tekst

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti