Fagstoff

Hvordan skaffe kapital?

Publisert: 29.03.2016, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Huskeliste

 

  • Egenkapital = penger du selv har spart opp

  • Langsiktig lån = lån med nedbetalingstid over ett år

  • Kassekreditt = et «fleksibelt» lån med en øvre grense på hvor mye vi totalt kan låne

  • Finansiere = å skaffe penger til en bedrift

  • Kontantreserve = pengereserve, penger i form av kontanter som kan brukes til uforutsette utgifter

Fallskjermhopper. Bilde.   

Morten og Minoo er kommet et stykke på vei med planene om å starte sin lille IT-bedrift Morten og Minoos support. Vi skal se hvor mye kapital de trenger for å komme i gang, og hvordan de har tenkt å skaffe den.

Hvordan skal de skaffe kapitalen?

Morten og Minoo har greid å skaffe seg hele egenkapitalen på 100 000 kr. Noe av dette har de skaffet ved å låne av sine foreldre. Begge mødrene kommer også til å være en del av bedriftsstyret.

Morten og Minoo avtaler et møte med den lokale banken for å diskutere ytterligere finansiering. De vil be om et langsiktig lån på 50 000 kr. Det er et ønske at lånet skal gå over tre år. Alle lån med nedbetalingstid på mer enn ett år, er langsiktige. 

Mursteinbygg Langsiktig lån. Kassakreditt   

 

Forretningsmann og kvinne

Det de trenger utover dette, blir finansiert gjennom en kassekreditt. Kassekreditt er et fleksibelt lån. Det blir avtalt en ramme, det vil si hvor mye en totalt kan låne. Så betaler en renter av det man har brukt (eller lånt) av kassekreditten. 

Mange har en slik ordning knyttet til lønnskontoen. Vanligvis står det penger på kontoen, men en kan for eksempel trekke 10 000 kr ekstra. På den måten kan kontoen komme i minus, og da må en betale renter av dette.

Morten og Minoo bestemmer seg for å søke om en kassekreditt med en ramme på 100 000 kr. Da vil de ha den kontantreserven de trenger.

Møtet i banken går svært bra. Bankens rådgiver er imponert over forretningsplanen, styresammensetningen og oppsettet over eiendelene. Lånet og kassekreditten blir innvilget.

Relatert innhold

Aktuelt stoff for

Generelt