Oppgave: Drøfte

Oppgaver til filmen IRL

Publisert: 17.11.2015, Oppdatert: 07.06.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 

Spillefilmen IRL handler om hvor skadelig mobbing kan være. Samtidig handler den om hvor viktig det er at voksne skjønner hva som foregår.

Om filmen

Elias lever livet sitt både i den virtuelle og i den virkelige verden. Han spiller et rollespill på Internett som heter The Secret World. I spillet, der han har tatt kallenavnet S:]iles, har han blitt kjent med Sc4rlet. Den virtuelle relasjonen mellom S:]iles og Sc4rlet endrer seg da hun en dag ønsker å treffe ham i virkeligheten («in real life»).

Forholdet til Sc4rlet står i skarp kontrast til hvordan Elias har det i hverdagen. Miljøet på skolen til Elias er preget av mobbing, og han plages av sine medelever. Den populære jenta Agnes og hennes kamerater er spesielt ille i sin plaging av Elias. Agnes filmer blant annet mobbingen av Elias med telefonen sin og legger dette ut på YouTube.

 

Oppgaver til diskusjon

 

 1. Hva gjorde mest inntrykk på deg i filmen?

 2. Kjenner du til lignende historier fra din egen skole?

 3. Hvorfor tror du filmen har fått tittelen IRL?

 4. På hvilken måte belyser filmen temaet identitet, og det å ikke passe inn?

 5. I filmen benyttes det et fortellergrep som tidvis gjør det vanskelig å skille mellom hva som er faktisk handling, og hva som foregår i Elias sitt hode. Hvilke eksempler finner du på dette?

 6. Helt i starten av filmen ser vi et kort klipp fra et intervju med faren til Elias. Dette er filmens rammefortelling. Rammefortellingen, der faren snakker inn i kamera, dukker opp flere ganger i filmen. I hvilken sammenheng er intervjuet gjort?

 7. Hvorfor tror du faren og Elias valgte denne løsningen?

 8. Mange kobler voldelige dataspill til mobbing og voldshandlinger i det virkelige liv. Tror du voldelige dataspill kan føre til mer vold?