Oppgave

Beowulf

Publisert: 09.12.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Hjelm fra 600-tallet. Fotografi.Svensk jernhjelm fra 600-tallet. 

Beowulf – engelsk nasjonalepos

Beowulf er et angelsaksisk heltekvad. Kvadet regnes for å være det engelske nasjonaleposet og er det viktigste enkeltverket fra angelsaksisk tid (om lag 400–1066). Forskerne mener at teksten først blei overlevert muntlig, og at den er skrevet ned mellom 700 og 1000. Dikteren er ukjent.

Kvadet er skrevet på gammelengelsk (angelsaksisk), som er et vestgermansk språk. Angelsakserne er etterkommere av germanske stammer fra Nord-Tyskland og Jylland som invaderte England mellom 400 og 600.

Handlinga i eposet

Handlinga i eposet er lagt til Danmark og Sverige i urnordisk tid. Uhyret Grendel herjer i riket til danskekongen Hrothgar. Hver natt hjemsøker Grendel kongshallen og dreper kongens menn. Da drar helten Beowulf ut for å hjelpe Hrothgar. Han bekjemper først Grendel og deretter mora hans, som prøver å hevne sønnen. Seinere blir Beowulf konge i hjemlandet sitt, Gautland (kanskje dagens Götaland i Sør-Sverige).

Siste del av kvadet skildrer hvordan han drar ut sammen med mennene sine for å drepe en drake som ødelegger landet hans. Men det er bare én av mennene som tør å møte draken sammen med ham. Beowulf greier å ta livet av draken, men blir selv drept. Han blir så hauglagt av mennene sine.

Den digitale bokylla

Bla i en moderne og illustrert utgave av heltediktet Beowulf.

 

Samfunnsforhold og verdisyn

Samfunnet som skildres i eposet, legger stor vekt på egenskaper som æresfølelse og mot. Kongens oppgave er å forsvare landet. Derfor trenger han menn som gjør krigstjeneste for ham, og han lønner dem med våpen, rikdommer og land. Krigerne er høyt verdsatt i denne typen samfunn.

Helten Beowulf er preget av ei sterk skjebnetro. Han er overbevist om at det er skjebnen som bestemmer når han skal dø. Denne skjebnetroa er dypt forankret i germansk krigertradisjon. Vi finner den samme troa også i de norrøne heltediktene og i islendingesagaene.

Ikon for individuelt arbeid. Illustrasjon.  

Forståelse og refleksjon

Oppgave 1

 1. Hvordan mener forskerne at eposet har blitt til?
 2. Hvilket språk er kvadet skrevet på?
 3. Beowulf er helten i kvadet. Hva er hans store dåd?
 4. Hvordan går det med Beowulf til slutt?
 5. Hvilket forhold har Beowulf til skjebnen?
 6. Hva slags samfunn blir skildret i dette kvadet?
 7. Alle stammer og nasjoner har sagn og myter som bekrefter hvem de er og hvor de kommer fra, og som formidler tenkemåter og verdier som er viktige for dem. Hvorfor tror du «Beowulf» har fått status som engelsk nasjonalepos?
 

Ikon for å se film. Illustrasjon.  

Se filmen, og diskuter i klassen

  

 

Oppgave 2

Den engelske forfatteren J.R.R. Tolkien var sterkt inspirert av «Beowulf» da han skreiv Hobbiten og Ringenes herre. Tolkien var professor i litteratur i Oxford. Ringens brorskap er det første av tre bind i den episke romanen Ringenes herre.

 

Filmen Ringens brorskap er en filmatisering av Tolkiens eventyrroman. Se filmen og diskuter i klassen:

 • Hva har denne filmen felles med det gamle engelske helteeposet «Beowulf»?

Stikkord:

 • egenskaper som tillegges helten
 • egenskaper som tillegges dem helten kjemper mot
 • miljøet handlinga er lagt til
 • mytiske forestillinger
 • skjebnetro
 • verdisyn