Oppgave: Drøfte

Kriminalitet, en kjønnsforskjell?

Publisert: 17.11.2015, Oppdatert: 16.08.2017

De fleste som blir dømt for kriminelle handlinger i Norge, er menn. Hvorfor er det slik?

Relatert innhold

Faglig

Aktuelt stoff for