Fagstoff

Øvre komplettering

Publisert: 04.11.2015, Oppdatert: 25.09.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Øvre komplettering. Illustrasjon.  

Øvre komplettering er området i brønnen som er over reservoarsonen. Kompletteringen i denne delen av brønnen omfatter alt utstyr som installeres for å oppnå en sikker og effektiv produksjon eller injeksjon.

Øvre komplettering inkluderer brønnsikringsutstyr for produksjons- og injeksjonsbrønner.

Alt utstyr som plasseres i brønnen over nedre komplettering skal bidra til at olje og gass går på innsiden av produksjonsrøret, at produksjonen føres til overflaten gjennom ventiltreet og at produksjonen kan stenges dersom det er nødvendig.

Det mest sentrale utstyret til øvre komplettering er produksjonsrør, produksjonspakning, sidelomme for gassløft- og injeksjonsventil, brønnsikringsventilene (DHSVDHSV er forkortet fra Down Hole Safety Valve. Det er en ventil som monteres i øvre del av brønnen i produksjonsrøret. Ventilen holdes åpen av trykk gjennom en kontrollinje. Den er «fail safe close», som betyr at den stenger dersom trykket i kontrollinjen faller under et minimumsnivå. Ventilen er primærbarrieren i en produserende brønn. og ASVASV er forkortet fra det engelske Annular Safety Valve. Det er en sikringsventil som tetter mot lekkasje fra ringrommet til overflaten. Den monteres i brønnen dersom det er montert gassløftventil i øvre komplettering. Ventilen har åpent løp på innsiden der olje og gass produseres til overflaten. På utsiden er det en pakning som stenger i ringrommet og en gjennomgang for gassinjeksjon til gassløftventilen. Gjennomgangen er en sikringsventil som må holdes åpen med hydraulisk trykk i en kontrollinje. ASV skal alltid plasseres under DHSV i kompletteringen.), og ventiltreet på toppen av brønnen.

Det finnes også masse annet utstyr som kan installeres i øvre komplettering for å sikre langvarig produksjon, blant annet elektriske pumper (ESP) som kan drive oljen opp gjennom produksjonsrøret. Ventiler (sliding sleeves) som kan åpne forbindelse mellom produksjonsrøret og ringrommet utenfor, brukes ofte i forbindelse med brønnvedlikehold for å drepe og starte produksjonen.

Prosedyrene for å installere og teste øvre komplettering beskriver i hvilken rekkefølge det hele skal gjøres. Pakninger som settes i brønnen skal holde tett mot lekkasje og må derfor testes etter installasjon. Det samme gjelder for produksjonsrøret og sikringsventilene som installeres. Disse fungerer sammen som den første barrieren i brønnen mot uønsket utstrømning til det ytre miljøet.

Ventiltreet som er utformet som horisontalt eller vertikalt ventilsystem, monteres på toppen av brønnen. Det kan stå på havbunnen (vått) eller på en installasjon på overflaten (tørt). Ventiltreet er den siste barrieren i brønnen mot utstrømning til det ytre miljøet.

Prosessanlegget på overflaten for å behandle produsert væske dekkes også i dette emnet.