Fagstoff

Brønndreping

Publisert: 23.11.2015, Oppdatert: 02.10.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Drepemetode mosaikk. Illustrasjon.  

For å drepe en produksjonsbrønn fylles den med en væske som danner et hydrostatisk trykk som er høyere enn trykket i reservoaret. Brønndreping brukes til midlertidig stopp i produksjonen for å kunne gjennomføre vedlikehold i brønnen, eller før brønnen skal plugges.

I forkant av vedlikehold i brønnen kan det være nødvendig å balansere trykket slik at olje eller gass ikke strømmer til overflaten under vedlikeholdsaktiviteten. Da gjennomføres en drepeoperasjon med væske i brønnen.

Dreping av brønnen vil si at formasjonstrykket i reservoaret balanseres med en væske som er blandet med salt. Væsken som brukes er renset og filtrert, og saltet som tilsettes passer godt til formasjonstypen i reservoaret. Det er viktig å unngå skade på reservoaret fra væsken som brukes, ettersom brønnen vanligvis skal settes tilbake i produksjon etter vedlikeholdet. Dersom brønnen skal plugges for godt, er det ikke like viktig med tilpasning mellom reservoarbergart og saltet.

Til drepeoperasjonen må det beregnes nødvendig volum og densitet på drepevæsken.

Det er tre sentrale metoder som kan brukes til å drepe en produksjonsbrønn. Disse kalles normal og revers sirkuleringsmetode og bull heading. Vi velger den metoden som passer til brønnen. Valget påvirkes av om det er en gass- eller oljebrønn, og hvilken type kompletteringsløsning det er i brønnen.