Læringssti

Publisert: 04.11.2015, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 5t
Hank von Helvete i Turboneger

Temaoppgaver: Mellom himmel og jord

Etter å ha fulgt denne læringsstien skal du:

  • ha kjennskap til tenkemåter i perioden 1600–1750 og kunne sette dem inn i en kulturhistorisk sammenheng
  • ha kjennskap til særtrekk ved barokk kunst og kjenne igjen barokke uttrykk i bilder og tekster frå vår egen tid
  • ha øvd på å presentere et faglig tema for klassen ved hjelp av digitale verktøy
  • ha øvd på å skrive kortsvar og lengre personlige tekster
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti