Oppgave

Salmer til alle tider

Publisert: 04.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Om forfatterne

Den tyske kirkereformatoren Martin Luther (1483–1546) skreiv ei rekke salmer. Mest kjent er salmen «Vår Gud, han er så fast en borg».

 

Den norske forfatteren Edvard Hoem (1949– ) var politisk aktiv på venstresida på 1970-tallet. Han skriver romaner, skuespill, lyrikk og biografier.

 

Islam.net er en islamsk organisasjon i Norge grunnlagt av Fahad Qureshi i 2008. Nettstedet har blitt assoisert med synspunkter knyttet til radikal islamisme.

religion  

Tekstutvalg

 

Tekst 1

Martin Luther: Vår Gud, han er så fast en borg 

 

Tekst 2

Edvard Hoem: Den fattige Gud 

 

Tekst 3

Islam.no: Allahs 99 vakreste navn 

 

 

Ikon for å skrive. Illustrasjon.  

Kortsvaroppgave

Oppgave

Skriv et kortsvar på 250 ord der du reflekterer over følgende:

 

  • likheter og forskjeller mellom de tankene Martin Luther gjorde seg om Gud, og de tankene som kommer til uttrykk gjennom tekstene fra vår samtid
  • hva ordvalg og bildebruken forteller om de ulike tidsepokene disse tekstene blei til i