Oppgave

Grip dagen, men husk at du skal dø

Publisert: 04.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Memento mori

Menneskenes livsholdning på 1600-tallet kan karakteriseres med de to latinske uttrykka Carpe Diem, som betyr ‘Grip dagen’, og Memento mori, som betyr ‘Husk at du skal dø’.

 

Livet er kort, alt er forgjengelig, så grip dagen og lev mens du kan. Døden venter, og den kommer vi ikke utenom.

 

Disse to uttrykka sier noe om den motsetningsfylte livsholdninga som ofte trer fram i barokk kunst.

Eldre kvinne som ber. På bordet timeglass og dødningehode. Maleri  

Tekst 1

Eldre kvinne som ber. Malt av den nederlandske kunstneren Nicolaes Maes ca. 1655.

 

Tekst 2

Utdrag fra «Afften Psalme» (1677) av Dorothe Engelbretsdotter (gjengitt i oversettelse fra 2013):

 

2.

Våre dager ser sin slutt.
Timeglasset renner ut.
Døden oss i hælen går.
Evigheten forestår.
[...]

 

Tekst 3

Intervju i VG 31. oktober 2012:

Kreftsyke Per Fugelli: – Jeg nærmer meg siste dans  

 

 

Ikon for individuelt arbeid. Illustrasjon.  

Forberedelse til stiloppgave

Oppgave 1

  1. Hva har disse tre tekstene til felles?
  2. Per Fugeli mener at «memento mori» er en viktig påminnelse for mennesker i vår tid. Hvordan argumenterer han for denne påstanden?
 

Ikon for å skrive. Illustrasjon.  

Stiloppgave

Oppgave 2

Ta utgangspunkt i en av disse tekstene, og skriv en personlig tekst med tittelen «Grip dagen».

Teksten skal være på ca. 500 ord.