Oppgave

Barokke trekk i populærkulturen

Publisert: 04.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Hank von Helvete og Turboneger 2002. Fotografi.Hank von Helvete og Turboneger på Quart-festivalen i 2002.

I barokken møter vi en pompøs og prangende livsutfoldelse, med vekt på det overdådige. Overdrivelser, motsetninger, bruk av religiøse metaforer og et sterkt og dramatisk bildespråk er kjennetegn på barokk kunst av alle slag. I vår tid kan vi gjenkjenne barokke trekk i deler av populærkulturen.

Ikon for å lese. Illustrasjon.  

Grupper på tre–fire elever

Presentasjon

Plenumsdiskusjon

Gruppeoppgave

  1. Forklar hva som menes med begrepet «populærkultur».
  2. Finn eksempler på moderne tekster, bilder og musikk som bruker barokke virkemidler.
  3. Presenter eksemplene for klassen ved hjelp av PowerPoint eller et annet presentasjonsverktøy, og pek på typiske barokke trekk i de eksemplene dere har valgt.
  4. Diskuter i klassen: Hvorfor blir mange ungdommer i dag fasinert av det dramatiske og det overnaturlige?