Oppgave

Det åndelige og det verdslige

Publisert: 04.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Dualistisk kunst

Gud står i sentrum i barokken, men kunsten er likevel dualistisk.

 

Det vil si at kunstneren fokuserer både på mennesket (det verdslige) og på Gud (det åndelige), på dette livet og på livet etter døden.

 

Jomfru maria med Jesus-barnet på ei trone, omkransa av kirkefedrene og den spanske kongen og dronninga som kneler. Maleri.Jomfru Maria og barnet. Oljemaleri fra 1490.   

Ikon for å se film. Illustrasjon.  

Hensikten med denne oppgava er å trene på å analysere et kunstbilde, og sette dette inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Oppgave 1

I denne oppgava skal du analysere et oljemaleri fra 1490. Bildet viser den spanske kongen Ferdinand og den spanske dronninga Isabella som kneler foran ei trone der jomfru Maria sitter med Jesus-barnet på fanget. På høyre side av trona står kirkefaderen Thomas Aquinas med ei kirke i hånda, på venstre side Sankt Dominic med ei lilje og ei åpen bok. Klikk på bildet og bruk forstørrelsesglasset for å se detaljene.

 

 1. Hvordan er dette bildet komponert (balanse, linjer, gjentakelser)?
 2. Hva forteller komposisjonen?
 3. Hva befinner seg i forgrunnen?
 4. Hvorfor er nettopp disse elementene plassert der?
 5. Hva befinner seg i mellomgrunnen?
 6. Hvorfor er nettopp disse elementene plassert der?
 7. Hva befinner seg i bakgrunnen?
 8. Hvorfor er nettopp disse elementene plassert der?
 9. I bildet finner vi et samspill mellom varme og kalde farger. I hvilke deler av bildet er det brukt kalde farger?
 10. Hvorfor brukes det kalde farger her?
 11. Jomfru Maria har rød kappe. Hva symboliserer denne rødfargen?
 12. Beskriv alle symbola du finner i bildet, og forklar hva de betyr.
 13. Hva betyr begrepet «allegori»? Er det naturlig å bruke et slikt begrep om dette bildet? Begrunn svaret.
 14. Hva er budskapet i bildet?
 15. Hva forteller bildet om verdier og livssyn i samfunnet og tidsperioden det ble til i?
 

Ikon for pararbeid. Illustrasjon.  

Samarbeid to og to

 

I denne oppgava skal dere søke, finne og vurdere informasjon på Internett.

 

Den utstøtte engelen Satan. Illustrasjon.Gustave Dorés illustrasjon av Satan i diktverket Paradise Lost.   

 

Oppgave 2

En del tenkere på 1600-tallet mente at tilværelsen er av sjelelig eller åndelig karakter. Ei slik holdning kalles idealisme. Andre tenkere på 1600-tallet mente at alt kan tilbakeføres til fysiske størrelser. Ei slik holdning kaller vi materialisme.

 

 1. Den engelske poeten John Milton var opptatt av metafysikk. Finn ut hva dette begrepet betyr.
 2. Milton blir også omtalt som «opplysningsfilosof». Hva er en opplysningsfilosof?
 3. Søk på Internett etter informasjon om John Miltons hovedverk Paradise Lost (Det tapte paradis) fra 1667. Hva handler dette eposet om?
 4. En annen viktig tenker på 1600-tallet var Isaac Newton. Se videoen Isaac Newton and a Scientific Revolution (engelsk tale) og søk informasjon om Newton på Internett.
 5. Newton blir i oppslagsverk omtalt som naturfilosof. Hva betyr dette begrepet?
 6. Store norske leksikon omtaler Newtons verdensbilde som «mekanistisk». Hva preger et slikt verdensbilde?