Fagstoff

Mat i barnehagen

Publisert: 04.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017
Frokost

På denne siden finner du fagstoff om mat til ulike aldersgrupper i barnehagen. Et sunt og godt kosthold fra barna er små, er viktig for trivsel, vekst og utvikling.

MåltidMåltid

Barna spiser mange av måltidene sine i barnehagen, og dermed får du et medansvar for kostvanene deres. Som barne- og ungdomsarbeider i barnehagen må du kunne lage riktig mat for barn fra 0 til 6 år.

 

I lenkesamlingen finner du fagstoff om

  • morsmelkerstatning
  • mat for barn mellom 6 og 9 måneder
  • mat for barn mellom 9 og 12 måneder
  • mat for barn over 1 år

Du finner også

  • en rekke vedlegg og lenker med fagstoff som er nyttig når du skal lage mat for barn
  • filmer du kan jobbe med

 Når man skal lage mat for barn, bør man kjenne de statlige retningslinjene for kosthold, og man må kunne tolke merkingen på matvarene.

 

Det beste er å velge matvarer som alle barna i barnehagen kan spise, men for noen barn må man tilrettelegge måltidene. Dette gjelder barn som trenger andre matvarer på grunn av helse, kultur eller religion.

I tilfeller der barnet må ha annen mat enn resten av barnegruppen, er den beste kilden til informasjon vanligvis foreldrene til barnet. Det er svært viktig at du har kunnskap som sikrer at barnet får riktig mat. Internett og bøker er også gode kilder til slik informasjon.

Utfordringer til deg
Oppgaver