Oppgave: Arbeidsoppdrag

Tverrfaglig heldagsprøve - Aktiv Ung AS

Publisert: 11.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Tverrfaglig heldagsprøve
Vg2 Salg, service og sikkerhet

 

 • Denne heldagsprøva tar for seg sentrale kompetansemål i alle tre programfagene.
 • Tidsplan og organisering tilsvarer tverrfaglig eksamen på Vg2 og kan variere noe fra fylke til fylke.
 • Oppgaven kan også være aktuell for Vg1, men med enkelte tilpasninger.

Ungdommer i aktivitet ute  

Casebeskrivelse

Aktiv Ung A/S er et aksjeselskap som ble nylig ble etablert av fire kreative, nyutdannede fagarbeidere innen service og samferdsel. De har skutt inn en egenkapital på kr. 30.000 som er minstekravet ved opprettelsen av et aksjeselskap. De har etter grundig forarbeid, og med god hjelp fra Dyreparken Utvikling, fått innvilget maksimalt tilskudd fra Innovasjon Norge på kr. 950.000,-

Dyreparken Utvikling ønsker å inngå et samarbeid med Aktiv Ung A/S om å utvikle et nytt opplevelsesprodukt for ungdom og unge voksne. Dette er en målgruppe som det hittil ikke er satset på i denne bransjen. Målet er at familier med ungdom vil fortsette å reise til Dyreparken sammen med venner eller familie. Aktiv Ung A/S’ opplevelsesprodukt er tilpasset ungdoms interesser og lommebok. Visjonen er at ungdom skal være mer sammen med familie og venner gjennom artige aktiviteter, og bruke mindre tid foran diverse skjermer. Opplevelsesproduktet er også aktuelt for unge voksne.

Logo Kristiansand Dyrepark. Illustrasjon.  

Forestill dere at dere er de ansatte i Aktiv Ung A/S. Dere har som nevnt, en egenkapital på kr. 980.000,-. Dere har fått 2,0 mål naturtomt som dere kan disponere fritt, og som dere leier gratis de to første årene. Dere kan ved forespørsel også få tilgang på utmark, dersom dere har aktiviteter som krever det. Dyreparken Utvikling har salgsboder og diverse utstyr som dere kan leie etter behov.

Dere har fått i oppdrag å gjøre Aktiv Ung A/S til en lønnsom bedrift så raskt som mulig med de midlene dere har. For å få det til, må dere fullføre følgende oppdrag: 

 

Oppdrag 1 Markedsføring og salg

 • Formuler forretningsidéen til Aktiv Ung A/S og lag en markedsplan for det første året. Markedsplanen må inneholde alle de nødvendige punktene som SOFT - analyse, markedsmål, målgruppe, bruk av konkurransemidlene (de fem p - ene) og en aktivitetsplan.
 • Dere skal også si hvordan dere ønsker å evaluere markedsplanen. Ta egne forutsetninger hvis nødvendig. 

 

Oppdrag 2 Økonomi

 • Beskriv hva Aktiv Ung A/S trenger av eiendeler, utstyr og betalingsmidler (anleggs- og omløpsmidler) for å få etablert, produsert og levert opplevelsesproduktet til kundene.
 • Sett opp inngående balanse for Aktiv Ung A/S.
 • Dere har bestemt prisen på opplevelsesproduktet, og skal nå beregne hvor mange kunder dere tror dere kommer til å få det første driftsåret.
 • Sett opp et resultatbudsjett for Aktiv Ung A/S’ første driftsår.
 • Lag en regnskapsmal i Excel ut fra inngående balanse og resultat-budsjettet! Få med alle kontoene dere trenger for å åpne og begynne å føre regnskapet for bedriften!
 • Vis antatte føringer av de første økonomiske transaksjonene den første driftsmåneden. Her må dere forestille dere hvilke inntekter og kostnader dere kan få.
 • Avslutt regnskapet etter en måneds drift! Forklar hva regnskapstallene forteller dere!

 

Oppdrag 3 Administrasjon

 • Gjennomgå stillingsbehovet og vurder en ansettelsesprosess for Aktiv Ung A/S ut fra et 5-års perspektiv.
 • Utform en stillingsannonse og foreslå hvor denne bør publiseres. 

 

Oppdrag 4 Sikkerhet

Når ungdom kjøper opplevelsesprodukter, er det viktig at sikkerhetsrutinene rundt produktene er ivaretatt.  

 • Foreta en risikoanalyse av opplevelsesproduktet dere har valgt, og beskriv hvilke tiltak som må til for å trygge kundene. 
 • Må noe anskaffes i denne forbindelse? Hvis ja, så få dette med når dere vurderer økonomien og handlingsplanen for Aktiv Ung A/S.

 

Oppdrag 5 Vurdering av framtidsutsikter

 • Hvordan ser situasjonen ut etter at dere har drevet Aktiv Ung A/S en måned?
 • Hvordan vurderer dere bedriftens fremtidsutsikter?
 • Kan dere selv tenke dere å starte opp denne bedriften i virkeligheten? Hvorfor/hvorfor ikke?