Fagstoff

Verktøy

Publisert: 13.01.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Huskelappen

 

Å velge riktig verktøy kan være avgjørende for hvordan sluttresultatet blir.

Verktøyveggen  

For å kunne forme de ulike materialene, er det viktig å kunne noe om ulike verktøy. En må også kunne bruke verktøy på en hensiktsmessig og forsvarlig måte.

Alt materiale som du kan bygge opp og forme med hendene, er en form for modellermasse. Tre har mer motstand, og du må bruke redskaper for å bearbeide det. Metall gir deg enda mer motstand. Tekstiler og papir gir deg ikke samme motstand som tre og metall, men krever likevel at du behersker verktøy, redskaper og forskjellige teknikker for å bearbeide materialene. Det er også viktig å vite noe om redskaper og verktøy, slik at vi bruker dem på en riktig og effektiv måte.

PottemakerLeire er en form for modelleringsmasse som man kan forme med hendene  

SkredderEn skredder bruker andre sakser enn en frisør. 

Verktøy

Verktøy er redskap en bruker til å reparere, montere, demontere, lage, eller vedlikeholde noe med. Det er utviklet en lang rekke forskjellig verktøy til forskjellige formål. Det å velge rett verktøy til rett arbeid er viktig. Det er en viktig del av håndverkerkompetansen å kjenne til det utvalg av verktøy som fins og hvilke typer arbeid de egner seg for. Forskjellige materialer stiller forskjellige krav til verktøyet.

Det fins verktøy som brukes i mange forskjellige yrker, men det kan være svært forskjellig etter hvilket yrke det skal brukes. De saksene som brukes av en frisør er forskjellige fra de saksene en blomsterdekoratør bruker, og det fins forskjellige frisørsakser til forskjellig bruk. Det fins også sakser i mange kvaliteter og til forskjellige priser. Stålet som er brukt i saksen bestemmer kvaliteten og prisen. Kvaliteten på en saks er 100% avhengig av kvaliteten på stålet den er laget av, både når det gjelder skarphet levetid. Stålkvaliteten er også avgjørende hvor hardt og skarpt stålet optimalt kan bli.