Oppgave: Arbeidsoppdrag

Tverrfaglig heldagsprøve - Chromecast Brand Store AS

Publisert: 11.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Tverrfaglig heldagsprøve
Vg2 Salg, service og sikkerhet

 • Denne heldagsprøva tar for seg sentrale kompetansemål i alle tre programfagene.
 • Tidsplan og organisering tilsvarer tverrfaglig eksamen på Vg2 og kan variere noe fra fylke til fylke.
 • Oppgaven kan også være aktuell for Vg1, men med enkelte tilpasninger.

Chromecast. Bilde.Google and the Google logo are registered trademarks of Google Inc., used with permission.  

 

Casebeskrivelse

Google lanserte Chromecast for smart-TV for noen få år siden. Salget har vært enormt, og produktet har blitt revet bort så fort de har kommet i butikkhyllene. Chromecast viser seg å være en suksess med brukere som er svært fornøyde, og er en sterk konkurrent til Apples tv-boks.

Produktet fungerer ved at den kobles til Smart-TV-ens HDMI-inngang for å kunne streame innhold fra nettet via en rekke forskjellige type enheter. Du kan bruke smarttelefoner, nettbrett, Mac eller pc til å se underholdningen din, eller du kan streame innhold via ulike apper rett til TV-skjermen i stua di. Det betyr også at du kan klare deg uten kabel-tv og parabol.

Google logo. Illustrasjon.

Google er likevel ikke helt fornøyd med salget og fortjenesten for produktet. Chromecast koster i dag 190 kr i innkjøp for Google. Kostnadene for utvikling og lansering har vist seg å bli svært høye. TV-markedet er knalltøft og Google ønsker å være ledende i denne utviklingen. Det er flere elektrokjeder som tilbyr produktet, og som sitter igjen med mer fortjeneste enn Google selv gjør. Google ønsker å endre strategi for å hente ut mer av fortjenesten.

Google er et stort internasjonalt selskap, og dere blir kontaktet av Googles avdeling i Norge for å hjelpe til med dette arbeidet. De ønsker å starte utviklingen av en Chromecast Brand Store i Norge. De vurderer også nettbutikk. Google Norge tror dette vil føre til at de tar tilbake kontrollen over produktet og dermed vil sitte igjen med mer fortjeneste for hvert solgte produkt.

 

Læringsoppdrag

Google Norge ønsker at dere skal lage en plan som viser hvordan Chromecast Brand Store AS i Norge kan gjøres lønnsom. I den forbindelse skal dere svare på følgende tre arbeidsoppdrag: 

Oppdrag 1 Markedsføring og salg

 • Utarbeid en forretningsidé for Chromecast Brand Store AS.
 • Lag en markedsplan som inneholder en SOFT - analyse, markedsmål, målgruppe, bruk av konkurransemidlene (de fem p - ene) og en aktivitetsplan for en valgt periode. Husk å begrunne valgene deres. 

Oppdrag 2 Økonomi og administrasjon

 • Beskriv hva Chromecast Brand Store AS trenger av eiendeler, utstyr og betalingsmidler (anlegg - og omløpsmidler) for å få etablert butikken.
 • Lag en oversikt over hvordan Chromecast Brand Store AS skal finansere etaberingen.
 • Sett opp en inngående balanse. 
 • Google Norge betaler 190 kr i innkjøpspris for én Chromecast. Lag en kalkyle som viser hvordan dere kommer fram til utsalgsprisen. Begrunn valg av kalkyle og den endelige utsalgsprisen. 
 • Sett opp et driftsbudsjett for det første driftsåret. 
 • Gjennomgå stillingsbehovet og beskriv en ansettelsesprosess for Chromecast Brand Store AS. Utform en stillingsannonse og kom med forslag til hvor annonsen bør publiseres. Husk å begrunne valgene deres. 

Oppdrag 3 Sikkerhet

Elektrobransjen er veldig utsatt for svinn som nasking og stjeling. De aller fleste tyveri - og naskerisaker skjer mellom kl 12.00 og 19.30 med en topp mellom kl 15.30 og 17.30. 

Butikktyver er fortsatt hovedårsaken til svinn i butikkene, mens uærlige ansatte er de som stjeler varer av størst verdi. Tyver står for over halvparten av alt svinn, mens butikkansatte står for omtrent en tredjedel. Norske butikkansatte stjeler i gjennomsnitt for 2345 kroner - det gjør nordmenn til verstinger i Norden. Administrative feil står for cirka en femtedel av svinnet. 

 • Utarbeid en risikoanalyse for Chromecast Brand Store AS
 • Lag en handlingsplan med med forslag til tiltak som kan redusere svinn.

 

Alle tre arbeidsoppdrag skal besvares.