Fagstoff

Samsvarserklæring

Publisert: 04.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017

Grønn blyant som krysser av bokstaven V i et ruteskjema. Foto.  Et siste dokument som må være på plass, er samsvarserklæring. Med dette dokumentet erklærer du at du har bygd dette anlegget i samsvar med gjeldende forskrifter og regler.

Her kan du lese mer om samsvarserklæring.

Fyll ut samsvarserklæringen tilpasset ditt anlegg.