Fagstoff

Korndyrking i Norge

Publisert: 04.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017

 

Huskelappen

– Bygg er den kornarten det dyrkes mest av i Norge.

 

– Hvete er nest størst.

 

– Rug er den kornarten det dyrkes minst av.

 

– Kornproduksjonen i Norge hadde en topp i 1991 og har siden gått ned.

 

– Klima og dyrkningsforhold gjør at det ikke produseres korn i hele Norge.

I Norge dyrker vi i hovedsak bygg, hvete, havre og rug.

Det dyrkes mest bygg, med hvete som en god nummer to. Havre står for litt under en firedel av det produserte volumet, mens rug totalt sett bare utgjør en liten andel av den totale mengden korn som dyrkes.

I 2014 ble det produsert 1 168 000 tonn korn i Norge.

De tre største kornfylkene er Akershus, Østfold og Hedmark. Klima og dyrkingsforhold gjør at vi ikke kan dyrke korn over hele landet. I Nord-Norge og på Vestlandet produseres det ikke korn til modning, og korn blir heller ikke dyrket oppe i fjellområda.

Mange år med vekst og framgang gjorde oss nesten selvforsynte med de sortene vi kunne dyrke i Norge. Årsaken til det var at vi fikk bedre sorter, mer kunnskap og bedre dyrkingsteknikk. I tillegg var lønnsomheten tilstrekkelig til å motivere kornprodusentene.

 

Produksjon av ulike kornslag i Norge i 2014. GrafikkProduksjonen av ulike kornslag i Norge i 2014 

 

 

Kornproduksjon i Norge. GrafikkKornproduksjonen i Norge 1998–2014  

 

I hvilke fylker de ulike kornslagene produseres. GrafikkI disse fylkene blir de ulike kornslaga produsert.   

Etter at arealet for korn nådde en historisk topp i 1991, snudde det. Nå er kornarealet redusert med en firedel, eller 750 000 dekar, og utgjør i dag mindre enn tre millioner dekar.

I regjeringens landbruks- og matmelding fra 2014 er det et viktig mål å øke matkornproduksjonen i takt med befolkningsøkningen. Det er ønskelig å øke kornproduksjonen med 20 prosent.

 

Finn ut mer!

1. Produseres det korn i ditt hjemfylke? Hvilke kornslag dyrkes? Hvis det ikke produseres korn: Hva er årsaken til det?

 

2. Produseres det korn i hele hjemfylket ditt? I hvilke deler av fylket dyrkes det korn?

 

3. Hvilke kornslag dyrkes i området der du bor? Snakk med læreren, lokale bønder eller landbrukskontoret i kommunen.

 

Her er lenke til tallmateriale:

Totalavling av ulike kornslag per fylke