Fagstoff

Når produksjonsbrønnen skal vedlikeholdes

Publisert: 23.11.2015, Oppdatert: 26.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sentralt i emnet:

  • Klargjøring av brønn for vedlikehold, rekomplettering eller plugging
  • Overvinne formasjonstrykket, "drepe" brønnen
  • Bruker saltvann (brine)

Produksjonsbrønn. Illustrasjon.  

"Levende eller død"

Når vi skal entre produksjonsbrønnen for vedlikehold eller annet arbeid, kan det gjøres på en "levende" brønn dersom man monterer BOP og lubrikator. Alternativt kan vi utbalansere formasjonstrykket ved å "drepe" brønnen og sette en plugg i brønnen som barriere nummer to, noe som er vanlig for rekomplettering og større reparasjonsjobber.

"Å drepe en brønn" går ut på å overvinne formasjonstrykket som gjør at brønnen produserer hydrokarboner. Det kan enkelt gjøres ved å pumpe inn en tyngre væske i brønnen, det vi kaller en drepevæske (killfluid).

I produksjonsbrønner brukes vann med oppløst salt av forskjellige typer for å oppnå høyere densitet i væsken, dette heter brine på engelsk. Drepevæsken brukes for å oppnå hydrostatisk overbalanse mot trykket som er i formasjonen. Det er vanlig å beregne overbalansetrykk på drepevæsken, slik at den ikke bare balanserer med formasjonstrykket, men faktisk har litt høyere trykk enn formasjonen.

Væsken skal pumpes inn i brønnen med en jevn pumperatePumperate er den mengde volum pumpen leverer i en tidsperiode, f.eks. liter per minutt eller kubikkmeter per time.Pumpen har et stempel som gir et bestemt volum per pumpeslag. Stempelets areal og slaglengde avgjør hvor mye som leveres per slag.Pumpefrekvens er hvor mange slag som gjennomføres per minutt eller per time.. En brønn som skal drepes er anbefalt å drepes langsomt, for ikke å ødelegge formasjonen med oppsprekking. Pumpes det med for høyt trykk eller for høy rate kan man risikere at brønnens formasjon sprekker opp (fraktureres), og det kan medføre lekkasje av drepevæske til formasjonen og innstrømning av gass/olje i produksjonsløpet. I tillegg kan slik formasjonsskade medføre tap av produktivitet i ettertid.

Det brukes tre hovedmetoder for å drepe en produksjonsbrønn; bullheading, sirkulasjon og lubricate and bleed. Valg av metode avhenger av brønnens kompletteringsløsning, formasjonsvæsken som produseres (olje- eller gassbrønn) og økonomiske vurderinger (tid).