Fagstoff

Das lernst du in Lektion drei

Publisert: 24.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Symbol for læringsmål. Foto. 

Kommunikasjon

 • Å presentere egen familie
 • Å beskrive hvordan en person ser ut

 • Å oppgi sivilstatus
 • Å oppgi yrke og arbeidsplass
 • Å fortelle om kjæledyr
 • Å spørre andre om familie, kjæledyr, yrke og sivilstatus
 • Å gi komplimenter

Kommunikation

 • Die eigene Familie präsentieren
 • Das Aussehen von Personen beschreiben
 • Zivilstand angeben
 • Beruf und Arbeitsplatz angeben
 • Vom Haustier erzählen
 • Andere nach Familie, Haustier, Beruf und Zivilstand befragen
 • Komplimente machen

Land og folk

 • Barn og familietyper i Tyskland
 • Kjæledyr i Tyskland

Land und Leute

 • Kinder und Familienformen in Deutschland
 • Haustiere in Deutschland

Språklære

 • Adjektiv
 • Bestemmerord
 • Substantivfraser
 • Setningsledd: subjekt, verbal, predikativ, direkte objekt
 • Nominativ og akkusativ

Sprachlehre

 • Adjektive
 • Artikelwörter
 • Substantivphrasen
 • Satzglieder: Subjekt, Prädikat, Prädikativ, direktes Objekt
 • Nominativ und Akkusativ