Oppgave

Forfatter eller kvinnelig forfatter?

Publisert: 21.10.2015, Oppdatert: 06.03.2017

Debattoppgave

Tema for denne oppgava er debatten om ei kvinne som skriver bøker, skal kalles «forfatter» eller «kvinnelig forfatter».

Kvinne med skrivemaskin  

Oppgave 1

Dorothe Engelbretsdotter blir kalt Norges første kvinnelige forfatter. Hun var ikke den eneste dikterkvinna i si samtid, men hun var det mest kjente og anerkjente.

 1. Hvordan så folk i samtida på den litterære virksomheten hennes?
 2. Hva forteller dette om kvinners stilling i Norge på 1600-tallet?
 

Ikon for å se film. Illustrasjon.  

Se videoinnslag og skriv argumentliste.

Om kvinnelige forfattere 

Oppgave 2

Den franske forfatteren Nathalie Sarraute skal ha uttalt følgende: «Når jeg skriver, er jeg verken mann eller kvinne, verken hund eller katt.»

 

Lytt til debatten i Dagsnytt 18 mellom sosiolog Unni Conradi Andersen, litteraturanmelder Cathrine Krøger og forfatter Vigdis Hjort. Lag deretter en punktliste med synspunkter og argumenter som blir brukt i debatten.

 • Hva mener sosiologen?
 • Hvordan argumenterer hun for synspunktet sitt?
 • Hva mener litteraturanmelderen?
 • Hvordan argumenterer hun for synspunktet sitt?
 • Hva mener forfatteren?
 • Hvordan argumenterer hun for synspunktet sitt?
 

Ikon for rollespill. Illustrasjon.  

Delta i en rollespilldebatt.

Oppgave 3

Tenk deg at du er Dorothe Engelbretsdotter, og at du deltar i en tilsvarende debatt i et litterært selskap på 1600-tallet.

 • Hva tror du hun ville ha ment om bruk av begrepet «kvinnelig forfatter»?
 • Hvordan tror du hun ville ha argumentert for synspunktet sitt?
 • Framfør debattinnlegget til Dorothe muntlig for klassen.