Vedlegg

Andregradsfunksjoner GeoGebra

Publisert: 09.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017
Du kan bare åpne GeoGebrafilen om du har lastet ned GeoGebra.