Vedlegg

Lineære funksjoner GeoGebra

Publisert: 25.06.2009, Oppdatert: 03.03.2017

Du kan bare åpne GeoGebrafilen om du har lastet ned GeoGebra.

Relatert innhold