Veiledning

Forberedelse til leksjon 3

Publisert: 24.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Leksjon 3: Familie

Familieportrett. Foto.   

Forberedelse

准备

Zhǔnbèi

 

Dette bør du kjenne til på forhånd:

 • hvordan du stiller spørsmål på kinesisk
 • hvordan du svarer benektende på kinesisk
 • hvordan du uttrykker eierskap på kinesisk
 • tiltaleformer, hilsemåter og navn

 

Dette skal du lære:

Språk:

 • å spørre andre om hvor stor familie de har
 • å fortelle hvor mange personer du har i din egen familie
 • å spørre og fortelle om alderen på personer
 • å spørre og fortelle om noen er elever eller studenter

Språk, samfunn og kultur:

 • trekk ved tradisjonell kinesisk familiestruktur
 • Kinas barnebegrensningspolitikk og demografiske konsekvenser av dette
 • endrede kinesiske oppfatninger om familie

 

Før du starter, tenk igjennom følgende:
 • Hva er vanlig størrelse på en norsk familie?
 • Hvilke oppfatninger har vi i Norge om familie?
 • Har disse oppfatningene endret seg over tid?