Veiledning

Forberedelse til leksjon 2

Publisert: 17.02.2016, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Leksjon 2: Å bli kjent med en medstudent

Studenter snakker sammen. Foto.   

Forberedelse

准备

Zhǔnbèi

 

Dette bør du vite på forhånd:

 • hvordan du hilser på noen på kinesisk
 • hvordan du spør om og forteller hva du heter
 • hva slags tiltaleformer, måter å hilse på og navn som brukes i Kina

 

Dette skal du lære:

Språk:

 • å si «God morgen!»
 • å spørre om og fortelle om du kjenner noen eller ikke
 • å si om noen er en venn eller en medstudent
 • å spørre hvem noen er
 • å spørre om og fortelle om noens nasjonalitet

Språk, samfunn og kultur:

 • noen trekk ved kinesernes forhold til utlendinger opp gjennom historien
 • hvordan det er å være utlending i Kina
 • utlendingers holdninger til Kina historisk sett

 

Før du starter, tenk igjennom følgende:
 • Hva snakker vi om når vi skal bli kjent med nye klassekamerater i Norge?
 • Hvilke holdninger har nordmenn til utlendinger, og hvordan ser utlendinger på Norge?
 • Hvilke holdninger har vi til Kina og kineserne?