Fagstoff

Levestandard og livsstandard, eller det gode liv

Publisert: 13.08.2009, Oppdatert: 03.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Rekkehus

Hvor høy inntekt du og familien din har, kan brukes som et uttrykk for den levestandarden dere har. Levestandarden vil da si noe om de materielle godene, som hvor stort hus vi har, hvor bra bil eller biler, kanskje sportsutstyr og hva slags elektronikk familiemedlemmene har – fra TV i flere rom til iPad-er og datamaskiner.

merkeklærVis meg hva du forbruker, og jeg skal si deg hvem du er: Levestandard kan vises fram og gir status.
Fotograf: Thomas Xavier Floyd
   

 

søppelDet høye forbruket gjør også at vi produserer mer søppel enn mange andre land.
Fotograf: Tor Erik H Mathiesen
 

 

fjelllturLivsstandard handler om noe mer enn levestandard. Det handler om hvor godt vi føler vi har det. En tur i vakker natur er for mange det samme som høy livsstandard.
Fotograf: Ingar Storfjell
  

I andre deler av verden kan familiens inntekt fortelle oss at her kan man ikke spise seg mett hver dag.

Bruttonasjonalinntekten, BNI

Et vanlig begrep som brukes for å si noe om levestandarden i et land, er BNI, bruttonasjonalinntekten. BNI er grovt sagt summen av verdien av landets samlede vare- og tjenesteproduksjon (BNP) pluss inntekter fra utlandet inkludert verdien av vår olje- og gassproduksjon. Dersom vi deler dette tallet på antallet innbyggere, kommer vi frem til den enkeltes andel av BNI. Er dette tallet høyt, kan vi anta at levestandarden i landet er høy. Men denne metoden har flere svakheter. Det er for eksempel slett ikke sikkert at verdiene i landet er jevnt fordelt mellom landets innbyggere. Selv om gjennomsnittstallet er høyt, kan noen være svært rike, mens mange kan være svært fattige.

For 2015 anslås BNI for Norge til ca. 3 300 milliarder kroner.

julehandel med kortNorge har høy BNI per innbygger, og de fleste nordmenn har et forholdsvis høyt forbruk.
Fotograf: Håkon Mosvold Larsen

I Norge er bruttonasjonalinntekten per innbygger høy. Og de fleste av oss har et høyt forbruk. Et tankekors er at vi også produserer mer søppel per innbygger enn de fleste andre land.
I noen miljøer vil det være viktig å vise at man har høy levestandard ved å vise frem kjennetegn på dette, det være seg dyre merkeklær, en dyr mobiltelefon eller en dyr bil. Levestandard kan vises frem, og gir status. Status kan kjøpes.

Merkevarer kan også ha den funksjonen at de signaliserer hvem som er "innenfor", og hvem som er "utenfor". Når vi bare omgås folk som signaliserer at de har råd til det samme som oss, eller som vil bruke penger på det samme, har levestandard og forbruk også en ekskluderende funksjon. Vis meg hva du forbruker, og jeg skal si deg hvem du er.

Levestandarden

Hvor levestandarden forteller om våre materielle kår, forteller livsstandarden om hvor bra vi har det. Livsstandarden er vanskeligere å måle, det er vanskeligere å sette tall på den. Et forsøk er gjort av FN, som har utviklet et mål som kalles Human Development Index, forkortet HDI. Denne indeksen trekker også inn forhold som forventet levealder og utdanningsnivå, fordi både levealder og utdanningsnivå kan si noe om hvor godt vi har det, eller om vår livsstandard.

Levestandard og livsstandard er ikke uavhengige størrelser. Den som ikke kan spise seg mett, eller ikke har et trygt tak over hodet, har verken god levestandard eller livsstandard. Det er åpenbart at god livsstandard forutsetter en viss levestandard.

Men på et eller annet punkt i utviklingen av levestandarden skiller de to størrelsene lag: Dersom vi dobler vår levestandard, får dobbelt så mye å rutte med, dobler vi neppe vår livsstandard. Man blir ikke dobbelt så lykkelig av å være dobbelt så mett.

Livsstandard

Livsstandard handler altså om hvor tilfredse vi er, hvor godt vi har det, hvor lykkelige vi er. Men hvor høy levestandard behøver vi for å kunne leve et godt liv? Hvor mye koster en venn?
Livsstandard er et individuelt begrep. Det er du som vet hvor bra du har det. Samtidig er det et kollektivt gode som vi alle har ansvar for fordi vi sjelden har det godt i ensomhet. Folk behøver folk! Det sitter for eksempel mange eldre folk i Norge og har det godt nok materielt, samtidig som deres livsstandard ikke er god fordi de ser folk for sjelden. For svært mange handler derfor livsstandard også om at de må ha noen å bry seg om og samtidig ha noen som bryr seg om dem.

I flere år har Norge for øvrig ligget helt i toppen av FNs HDI-liste. Vi bør ikke glemme at selv om livet av og til byr på noen motbakker, er Norge for de aller, aller fleste et godt sted å være.

Begrepene livsstandard og levestandard er også interessante i et miljøperspektiv. Det er alminnelig enighet om at jorden ikke tåler at alle menneskene som bor her i dag, får vår levestandard. Dersom alle menneskene på jorden skulle leve som oss, ville vi alle drukne under vårt felles søppelberg. I praksis vil en slik erkjennelse kunne føre til at spørsmålet om hvor mye som er nok, blir enda viktigere. Hvor mange materielle goder behøver vi for å leve det gode liv? Svaret på slike spørsmål er det du som må gi. Det er bare du som vet hva som gjør deg lykkelig.

Men i det lange løp er det lite som tyder på at lykken kan kjøpes for penger. 

 

Oppgaver

Aktuelt stoff

Relatert innhold