Oppgave: Interaktivt oppgavesett

Kriminalitet – omfang og straff

Publisert: 17.11.2015, Oppdatert: 06.03.2017

I denne oppgaven skal du ta utgangspunkt i statistikk om lovbrudd og straffereaksjoner. Du skal bruke sidene til Statistisk sentralbyrå (SSB). Der finnes det mange statistikker og tabeller over omfanget av kriminalitet, hvilke typer kriminalitet som begås hvor ofte, hvem som utfører kriminelle handlinger (kvinner/menn og alder), og hvordan de blir straffet.

Relatert innhold