Læringssti

Publisert: 14.10.2015, Oppdatert: 13.07.2017
Varighet: 3t
BHA til boring

Bottom Hole Assembly – BHA

I denne læringsstien ser vi nærmere på utstyr som brukes til boring, både vanlig boring og retningsboring.

 


Når du har gjennomført denne læringsstien, kan du

    •    navngi komponentene og sette disse inn i arbeidsstrengen for boring
    •    beskrive verktøyets oppbygning og oppgave i BHA
    •    forklare verktøyets virkemåte i brønnen

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti