Oppgave: Felt

Feltarbeid: Myra som økosystem

Publisert: 24.08.2010, Oppdatert: 03.03.2017

Å passere en myr blir aldri det samme igjen etter en dag med dette feltarbeidet. Du vil alltid kikke deg rundt etter forskjellige torvmoser og undre på hvordan næringstilstanden er.

Trebevokst myr med tjern. Foto.Myr.
Opphavsmann: Bjørg E. B. Aurebekk
 

 

Bilde av jordprøvetaking med jordbor. Foto.Jordprøve fra myr.
Opphavsmann: Bjørg E. B. Aurebekk
 

 

Ulike arter torvmose på hvit overflate. Foto.Mange typer torvmose.
Opphavsmann: Bjørg E. B. Aurebekk
 

 


Tabell med indikatorarter i ulike myrtyper. Foto.Tabell med indikatorplanter i myr.
Opphavsmann: Bjørg E. B. Aurebekk
 

 

Utstyr

Spade, pH - papir, jord termometer, vanlig termometer, vindmåler (på deling) jordbor, hvit plastbakke, planktonhov (på deling), flora og fotoapparat.

Framgangsmåte


Beskriv myra, tegn gjerne en skisse, eller fotografer:

Abiotiske forhold

 1. Mål eller vurder vind- og lysforhold.
 2. Finn temperaturen i vann, i luften og i mose.
 3. Hvilke områder dominerer på denne myra, hva er det mest av? Er det:
  tue (Du setter ikke spor.)
  fast matte (Du setter tydelige spor.) ¬
  myk matte (Du synker ned.)
  løs bunn (Du synker ned, pass deg!)
 4. Finn ut hvor myra får vanntilførselen fra.
  Er dette en regnvannsmyr (som bare får vann fra nedbør) eller en jordvannsmyr (som får vann fra andre steder også)?
 5. Mål grunnvannstanden, grav et hull gjennom de øverste torvlagene i myra med spaden, og vent til vannstanden stabiliserer seg. Til slutt vil vannet innstille seg på en viss høyde under myroverflaten, mål grunnvannstanden.
 6. Finn pH-verdien i selve myrvannet og i vann klemt ut av mosen. Forklar hvorfor det kan være en forskjell.
 7. Hvilken farge har myrvannet? Det er lurt å ta vannet opp i det hvite karet. Hva er årsaken til fargen?
 8. Ta en jordprøve av myra med jordbor, og beskriv de forskjellige myrlagene.
 9. Ta prøver fra ulike deler av myra. Lukt godt på de ulike prøvene. Beskriv lukta.
 10. Kan dere forklare resultatet?

 

Biotiske forhold

 1. Studer hvilke planter som vokser på myra. Lag en liste.
 2. Finn ut hva slags myr dette er. Bruk tabellen med indikatorplanter.
 3. Hvordan er denne myra dannet? Forklar.
 4. Forklar hvordan soldogg er tilpasset livet på myra.
  Studer og forklar, grav gjerne opp planten.
 5. Finn så mange ulike torvmoser som mulig.
  Hvor på myra gror de ulike artene?
 6. Sett opp et næringsnett fra myr.
 7. Fang insekter fra en myrpytt med en planktonhåv.
 8. Let etter andre dyr og spor på myra.